DANSÇI / DANCER İLKE KODAL

Photographer: Fatih Metin Demirkol
IG: @fatihmetindemirkol

Besle ruhunu ki güçsüz kalma bu yolda.

Feed your soul and carry on.

Sabah ilk ışıkla gerin. Gerin ki başlasın gün.

Stretch with the first lights of the morning. Stretch to go into the day.

İstanbul’a merhaba de. İlk geldiğin gün gibi gülümse ona.

Say hello to Istanbul. Smile like it’s your first day here.

Sakın geç kalma. Koşmalısın hatta.

Never be late. Run, even.

Hazırla kendini. Silkelen, dik dur.

Prepare yourself. Shake off the numbness, stand tall.

İşte geldin, beklediğine değdi. Işıklar ve ödülün seni bekliyor.

Here you are, it’s worth the wait. Lights and your prize wait for you.

error: Oops :)